Ειδίκευση στο SEO, Search, Engine, Optimization, για το WWW

Αν έκανα μια δοκιμή να γράψω ένα άρθρο που να αναφέρει ότι έχω μια εταιρία που ειδικεύεται σε μερικούς τομείς, θα ήθελα να δώ πόσοι θα είναι αυτοί που θα βρούν τη σελίδα μου από κάποια μηχανή αναζήτησης του WWW.

Η σελίδα μου λοιπόν αναφέρει ότι ειδικεύεται στην κατασκευή ιστοσελίδων, ανακατασκευή ιστοσελίδων, σχεδίαση ιστοσελίδων, επανασχεδίαση ιστοσελίδων, σχεδιασμό ιστοσελίδων, επανασχεδιαμό ιστοσελίδων, ανάλυση ιστοσελίδων, ανάπτυξη ιστοσελίδων, φιλοξενία ιστοσελίδων, web design, web redesign, web development, web deployment, web hosting, hosting, web site design, web site redesign, web site development, web site deployment, web site hosting, site hosting, greek site hosting, greek hosting, web page design, web page redesign, web page development, web page deployment, web page hosting, page hosting, ιστοσελίδα, ιστοσελίδες, ιστοχώρος, κατασκευή, ανακατασκευή, σχεδιασμός, επανασχεδιασμός, βελτιστοποίηση, αναζήτηση, έλεγχος, έρευνα, αναζήτηση, seo, μηχανές, αναζήτηση, αναζήτησης, ιστός, ιστοχώρος, ιστοσελίδα, ιστοσελίδες, φιλοξενία ,domain, domains, seo services, υπηρεσίες, υπηρεσίες βελτιστοποίησης, αποτελέσματα, cuil, yahoo, google, bing.

Μόνο εγώ μπορώ να θεωρώ ότι μπορώ να ισχυρίζομαι ότι μπορώ να προσφέρω αξιόπιστα τις υπηρεσίες αφού επάρχει εξειδίκευση στο seo, search, engine, optimization για το www.

Ετσι λοιπόν θα αναφέρω ακόμα μια φορά για να γίνει πιο κατανοητό ότι στησελίδα μου λοιπόν αναφέρει ότι ειδικεύεται στην κατασκευή ιστοσελίδων, ανακατασκευή ιστοσελίδων, σχεδίαση ιστοσελίδων, επανασχεδίαση ιστοσελίδων, σχεδιασμό ιστοσελίδων, επανασχεδιαμό ιστοσελίδων, ανάλυση ιστοσελίδων, ανάπτυξη ιστοσελίδων, φιλοξενία ιστοσελίδων.

Ακόμα θα προσθέσω να μην μείνουν εκτός αναζήτησης από τις μηχανές αναζήτησης τα web design, web redesign, web development, web deployment, web hosting, hosting, web site design, web site redesign, web site development, web site deployment, web site hosting, site hosting, greek site hosting, greek hosting, web page design, web page redesign, web page development, web page deployment, web page hosting, page hosting, ιστοσελίδα, ιστοσελίδες, ιστοχώρος, κατασκευή, ανακατασκευή, σχεδιασμός, επανασχεδιασμός, βελτιστοποίηση, αναζήτηση, έλεγχος, έρευνα, αναζήτηση, seo, μηχανές, αναζήτηση, αναζήτησης, ιστός, ιστοχώρος, ιστοσελίδα, ιστοσελίδες, φιλοξενία ,domain, domains, seo services, υπηρεσίες, υπηρεσίες βελτιστοποίησης, αποτελέσματα, cuil, yahoo, google, bing,

Για να δούμε τελικά πόσοι είναι αυτοί που θα βρούν τη σελίδα μου από κάποια μηχανή αναζήτησης πιθανώς του google ή του yahoo ή ακόμα και του cuil. Αν τελικά βρούν την ιστοσελίδα μου ίσως αφήσουν και κάποιο σχετικό σχόλιο σχετικά με το πόσο χρήσιμη θεωρούν τη σελίδα μου και πόσο σχετική είναι με αυτό που έψαχναν να βρούν.